XS-Veren

XS-Veren voor een breed aantal toepassingen bij marineschepen

De XS-verenĀ  voor marineschepen zijn vooral bedoeld om hoge schokverplaatsingen (voorgeschreven door de nieuwe BV0230) op te kunnen vangen. Tegelijkertijd worden er zeer strenge eisen aan de trillingsisolatie gesteld die niet gelden bij de EQP-elementen. In tegenstelling tot de EQP-elementen moet de horizontale stijfheid juist hoger worden. Dit vraagt een heel ander ontwerp en ook andere testmethodes. In de ontwikkeling wordt gezocht naar een manier om de horizontale stijfheid voldoende te kunnen verhogen zonder de vervormbaarheid geweld aan te doen. De gewenste hoge eisen aan de akoestische overdracht moeten worden geoptimaliseerd. Gedacht wordt vooral de gebruikte elastische massa in de veer zo laag mogelijk te houden. Een X-vorm van de veren wordt gezien als de combinatie met de hoogst mogelijke dwars stijfheid.